Theityptin Orapagul

Film a dějiny 7. - PropagandaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Petr Kopal, kolektiv autorůKolektivní monografie Film a dějiny 7 zkoumá vztah propagandy a filmu/televize (1918-1989). Po úvodním oddílu zaměřeném na dějiny (a samotný pojem) propagandy následují případové kapitoly, které se programově vyhýbají notoricky známým tématům, příkladům sovětské a nacistické filmové propagandy, nebo se je pokoušejí nahlížet z jiné perspektivy: Distribuce a recepce sovětské klasiky/propagandy (Ejzenštejnových filmů, zvláště Křižníku Potěmkin /1925/) v prvorepublikovém Československu. "Henleinovské", ale i "baťovské" pokusy o vlastní filmovou produkci. Mohl dokumentární film o německých a českých dějinách, který si objednal Joseph Goebbels, nebýt politickou propagandou? Co tedy v roce 1940 (ne)natočil (později) slavný režisér Curt Oertel? Jakou "novou zbraň" dostali slovenští povstalci v roce 1944 ze Sovětského svazu? A proč si pro ni chodili do kina? Co si lze nejspíše představit, když se řekne protektorát a propaganda? A jak toto spojení souvisí se sv. Václavem? Svůj oddíl tu mají "příklady z hraného filmu poválečného a normalizačního". Zvláštní pozornost je také věnována filmovým reprezentacím rozděleného světa po vypuknutí studené války, srovnání ideologicko-propagandistických postupů obou nepřátelských táborů. Poslední oddíl cílí na téma "televize a propaganda". Jedna z kapitol kupříkladu upozorňuje na (dnes už poněkud zasutý a badateli zatím prakticky opomíjený) "největší propagandistický počin ČST v oblasti televizní publicistiky" 80. let, jímž byl dokumentární seriál Kronika našeho života, v oblasti dramatické tvorby srovnatelný se stále (naopak) známými 30 případy majora Zemana, natočenými o 10 let dříve.


7 Propaganda. Václav Havel a film. Kolektivní monografie Film a djiny 7 zkoumá vztah propagandy a filmutelevize 19181989. Po úvodním oddílu zameném na djiny a samotný pojem propagandy následují pípadové kapitoly které se programov vyhýbají notoricky známým tématm píkladm sovtské a nacistické filmové propagandy nebo se je pokouejí nahlíet z jiné perspektivy Distribuce a. Pam a djiny 2013 ro. pevná vazba.


Film A Dějiny 7

Propaganda. Kolektivní monografie Film a djiny 7 zkoumá vztah propagandy a filmutelevize 19181989. Projekt staví na maximální otevenosti a je nekomerní. Directed by Sinan Çetin. Vysokoškolský titul Význam. Moderní eskoslovenské djiny. Dividir PDF L Love. Filmový festival FILM A DJINY. Kolektivní monografie Film a djiny 7 zkoumá vztah propagandy a filmutelevize. Západní Virginie fotbalový seznam. Iliad Apple nesouladu. Havajské soukromé školy Oahu. Knihy Vydání první. vazba desky mají lehce naraené rohy obsahuje etné b. Film a djiny 7 Propaganda recenze Luke Jan Milo Forman v kostce recenze Bilík Petr erník Jan Filma Jaromír Kallista recenze Ptáek Lubo Umní mezi alegorií a ideologi. Propaganda Petr Kopal kolektiv autor od výrobce Casablanca pro .

Zahraniční vědy.


Knihy a učebnice ke stažení Film a dějiny 7. - Propaganda PDF. Katalog e-knih v praze Petr Kopal, kolektiv autorů.