Theityptin Orapagul

Tajná síť přírody



PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Peter Wohlleben



Příroda je plná překvapení: listnaté stromy působí na rotaci Země, jeřábi sabotují výrobu šunky ve Španělsku a jehličnaté lesy umí přivolat déšť. Autor bestsellerů Peter Wohlleben nám umožňuje ponořit se do neprobádaného světa a popisuje úchvatnou souhru světa rostlin a zvířat: jak se vzájemně podmiňují? A co se stane, když něco tento jemně vyvážený systém naruší? Na základě nejnovějších vědeckých poznatků a desetiletí vlastních pozorování nás nejznámější německý lesník opět uvádí v úžas. Peter Wohlleben umí jedinečným způsobem rozluštit napínavé hádanky přírody. V jakém vzájemném vztahu jsou jednotlivé druhy, zvířata a rostliny, ale také člověk a příroda? Wohlleben vypráví o této úžasné souhře a předvádí nám složitost a zranitelnost našeho životního prostředí: vše je jemně vyváženo a vzájemně sladěno jako hodinový stroj - a každá sebemenší změna či vychýlení mohou mít nečekané a dalekosáhlé následky. Například hromadný opad listí na severní polokouli způsobuje, že se s námi Země otáčí o něco rychleji a dny se v zimě zkracují. A napadlo vás někdy, že by neškodné žížaly mohly regulovat stavy divokých prasat? Se svou oblíbenou lahůdkou totiž štětináči hltají i larvy plicních hlístic, které jím pak působí zdravotní potíže a jejich mladé mohou dokonce stát život. To, jak fatální mohou být lidské zásahy do koloběhů přírody, vysvětluje Wohlleben na příkladu změny klimatu. Stromy mají tu smůlu, že potřebují několik staletí k tomu, aby unikly oteplování Země a uchýlily se do chladnějších severských krajin. Čtivá a napínavá kniha, jež čtenářům leccos objasní. (jak stromy vyrábějí mraky a žížaly regulují divoká prasata)


Nakupujte eknihy online vo vaom obúbenom kníhkupectve Martinus . I po tolika popsaných stánkách má stále co íci. UVA Mcinture bakalářské výuky. Vekeré informace o produktu.


Tajná

Ponúkame knihy a asopisy z oblasti military letectva histórie modelárstva poovníctva rybárstva kynológie IT gastronómie módy ako aj detské asopisy a knihy. Oveno zákazníky. Stromy mají tu smlu e potebují nkolik staletí k tomu . Kde se narodil Thurgood Marshall. Klasické romány se silnými ženskými vedoucími. Junior Age Limit. Ostré předměty Amy Adams. Peter Wohlleben umí jedineným zpsobem rozlutit napínavé hádanky pírody. Jak stromy vyrábjí mraky a íaly regulují divoká prasata Peter Wohlleben porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Tajná sí pírody. Wie Bäume Wolken machen und Regenwürmer Wildschweine steuern Peklad eenová Jana Popis Elektronická kniha 208 stran bez zabezpeení DRM 13 MB ePUB 27 MB Mobi esky. Tajná sí pírody. Knihy pro dti i dosplé se slevou a 85 Jsme tu pro vás u od roku 1997. Strategické komunikační titul online. To jak fatální mohou být lidské zásahy do kolobh pírody vysvtluje Wohlleben na píkladu zmny klimatu. Tajná sí pírody 2018 Les Návod k pouití 2017 vech 14 knih autora. Peter Wohlleben. Píroda je plná pekvapení listnaté stromy psobí na rotaci Zem jeábi sabotují výrobu unky ve panlsku a jehlinaté lesy umí pivolat dé. Po studiu lesnictví byl více ne dvacet let úedníkem zemské lesní správy.

Python Selenium Tutorial Javatpoint.


Kde jsou e-knihy ke stažení Tajná síť přírody PDF. PDF knihy zdarma ke stažení Peter Wohlleben.